Our Company

Home Rreth Nesh

RRETH NESH

LESNA shpk është fabrika më e madhe në rajon për prodhimin e dyerve dhe dritareve e cila filloi aktivitetin e saj 50 vite më parë dhe që nga atëherë, brendi LESNA është më i njohuri dhe më i përdoruri në industrinë e prodhimit të dyerve dhe dritareve.Çdo gjë që bëjmë është e përqëndruar në angazhimin tonë maksimal për përmbushjen e të gjitha nevojave dhe ofrimin e shërbimit më të mirë të mundshëm për klientët tanë, duke siguruar një vend pune të sigurtë dhe të shëndetshëm për punonjësit dhe duke kontribuar në cilësinë e jetës në komunitetet ku ne operojmë. LESNA ka zgjeruar aktivitetet e saj në tërë territorin e Kosovës, në Preshevë, Shkup dhe Tiranë.

VIZIONI

Të gjitha produktet tona nga druri prodhohen sipas standardit EN ISO9000, për të siguruar që produktet të kenë të njëjtin kualitet vazhdimisht.Që nga themelimi i saj, për më shumë se 25 vite me radhë, pronarët e shtëpive, ndërtuesit dhe kushdo që insiston në cilësi më të lartë për një ndërtim të ri apo rimodelim të dyerve dhe dritareve, ka vënë besimin në LESNA sepse produktet tona mund të dallohen nga cilësitë e tyre, mënyra e funksionimit dhe performancës, si dhe bukurinë e tyre. Duke mbajtur fokusin mbi njerëzit si asetin tonë më të çmuar, LESNA vazhdon të prodhojë dyer dhe dritare të cilësisë më të lartë nën brendin tonë të respektuar dhe kjo dëshmohet edhe nga certifikatat tona ISO.
LESNA gjithashtu po bën emër edhe në industrinë e ndërtimit me një varg ndërtimesh të objekteve të larta në vend dhe rajon. Aktivitetet e saja së fundmi janë zgjeruar edhe në Shqipëri, Maqedoni, Kroaci, etj.

VLERAT

LESNA zgjedh gjithmonë cilësinë më të mirë për produktet tuaja

Lënda e parë e drurit është 100%e aprovuar nga FSC (Forest Stewardship Council) dhe duke e
pasur markën e FSC-së, ne dëshmojmë që jemi të përkushtuar edhe ndaj mjedisit dhe pyjeve.
Të gjitha produktet tona nga druri prodhohen sipas standardit EN ISO9000, për të siguruar që produktet të kenë të
njëjtin kualitet vazhdimisht.
Lesna është e certifikuar me standardet CE që garantojnë se të gjitha produktet përmbushin normat e përcaktuara evropiane
të shëndetit, sigurisë dhe ambientit.

MISIONI

Në filozofinë e saj të biznesit, LESNA udhëhiqet nga një ekuilibër i drejtë mes konkurrencës ekonomike dhe zhvillimit social. Përgjegjësitë sociale janë të integruara në strategjitë dhe politikat e kompanisë, duke synuar krijim të vlerave për kompaninë, punonjësit si dhe shoqërinë në përgjithësi. Teknologjia e përzgjedhur për ngritjen dhe funksionimin e rrjetit përmbush maksimalisht standardet dhe direktivat e Komunitetit Evropian. Gjithashtu, që në fillimet e punës së saj, kompania LESNA ka treguar angazhim të plotë në mbrojtjen e
mjedisit, duke menaxhuar me kujdes dhe efektivitet mbetjet si dhe duke përdorur në proceset e punës, në zyra dhe më gjerë, produkte dhe paketime të ricikluara. Ne synojmë që kjo politikë të pasurohet më tejme elemente të tjera miqësore për mjedisin, në proceset e ditë për ditshme të punës së kompanisë.

450+

Successfully

Completed Projects

55+

Countries

Around the World

25

Years

Of Experience

MJEDISI

Dyert dhe dritaret e drurit dhe dru/alumin nga LESNA prodhohen nga lënda e parë e cila vjen nga pyjet e certifikuara FSC nga furnizues të njohur. Ne e bëjmë sipërfaqen e drurit me një trajtim ekologjikisht miqësor. Së bashku me përdorimin e super qelqit me energji low-e, e ardhmja duket e ndritshme – nga prodhimi deri te përdoruesi i fundit për mjedisin tonë të përbashkët.
Druri i cilësisë së lartë është më i përshtatshëm se çdo material tjetër për prodhimin e dritareve dhe dyerve. Për ne është e rëndësishme se nga cili furnitor vjen druri që do të përpunohet. Prandaj, gjithmonë jemi furnizuar me dru nga pyjet e kontrolluara, ku shkalla e ripyllëzimit është më e madhe se ajo e prerjes.

SOCIALE

LESNA ka treguar në mënyrë të vazhdueshme kujdes të veçantë për mbështetjen dhe përkrahjen e nismave në dobi të shoqërisë, veçanërisht duke kontribuar për atë pjesë të popullsisë që nuk jetojnë në kushte normale dhe kanë nevojë për ndihmë e përkujdesje të veçantë. Për ne është e rëndësishme të tregojmë se jemi pranë shqiptarëve, jo vetëm nëpërmjet produkteve e shërbimeve që ofrojmë për ta, por edhe nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në zgjidhjen e disa prej problemeve, në përputhje me vlerat e kompanisë si dhe
filozofinë drejtuese të LESNA. Nismat në të cilat ne jemi përfshirë janë të shumta dhe ne do të angazhohemi gjithmonë në aktivitete apo veprimtari të cilat do të krijojnë vlera për shoqërinë dhe për qytetarët. Ne do të gjendemi gjithmonë aty ku do të ketë nevojë.